top of page
‏‏NEW-102.jpg

לפניכם מאגר מחירים המבוסס על ניתוחי עלויות
שנערכו על ידי צוות הנהלת מחירון אתרוג
(אתרוג-מחירון-בסיסי)
דף זה מוצג עם רקע לבן - לאפשר הדפסה בהירה

לחזרה לדף המחירון עם רקע צבעוני הקלק

מחיר המבוסס על ניתוח עלויות
לכמות של עד
יחידה
תאור הסעיף
סעיף
bottom of page