top of page
מחיר יחידה בש"ח
כמות-מרבית
יחידה
תאור
סעיף
תאריך

לפניכם מאגר מחירים המבוסס על הצעות מחיר של ספקים וקבלנים בהנדסה אזרחית
(אתרוג - מחירון הצעות)

אם ברצונכם לקחת חלק בתמחור סעיפי המאגר הכנסו למחירון אתרוג - בחרו סעיף והקליקו על תמחר

מחירון "אתרוג-מחירון הצעות" מבוסס על ספרית המחירים/מאגר המחירים של "אתרוג - מחירון ראשי" אך בתהליך מציאת סעיפים מסוימים שקשורים לתת פרק כלשהו יתכן ולא יופיעו הסעיפים המתבקשים מאחר וטרם ניתנה עבורם הצעת מחיר. אך אתם יכולים לשוב ל "אתרוג - מחירון ראשי" ולתת הצעת מחיר לאותם סעיפים חסרים. מיד לאחר שתתנו הצעת מחיר (תתמחרו) את הסעיפים המתבקשים - מחירי היחידה שאתם תמחרתם יופיעו כחלק מ"אתרוג - מחירון הצעות".
אם ברצונכם לשוב לדף הבית - הקליקו

bottom of page