top of page
‏‏NEW-102.jpg

לפניכם מאגר מחירים המבוסס על הצעות מחיר של ספקים וקבלנים בהנדסה אזרחית
(אתרוג - מחירון הצעות)
דף זה מוצג עם רקע לבן - לאפשר הדפסה בהירה

לחזרה לדף המחירון עם רקע צבעוני הקלק

מחיר יחידה בש"ח
כמות-מרבית
יחידה
תאור
סעיף
תאריך

הסעיפים של תת הפרק הניבחר יוצגו אך ורק אם קיימים סעיפים באותו תת הפרק הנבחר שתומחרו ע"י חברי האתר
אם ברצונכם לקחת חלק בתמחור הכנסו לדף התמחור והחלו לתמחר את הסעיפים
חזרה לדף התמחור בחרו סעיף ממחירון אתרוג
חזרה לדף הבית - הקלק 

bottom of page