top of page

מאגר מחירים על בסיס ניתוחי עלויות ביצוע בהנדסה אזרחית
ועל בסיס הצעות מחיר של קבלנים וספקים

ETROG-Construction and Price Analysis-(C.A.P.A)
Price  Proposal DataBase - advertisement of suppliers & contractors

לפניכם מערכת מחירים המתחלקת לשני מחירונים נפרדים אך קשורים. המחירון הראשון "אתרוג-מחירון ראשי" אשר מכיל ספריית סעיפים עם התאמה לחלוקת הפרקים מהמפרט הכללי/הספר הכחול כאשר מחירי היחידה מתקבלים מניתוח עלויות המוצג בקישור שבתוך המחירון. וכן מחירון נוסף המבוסס על ספריית הסעיפים של "אתרוג - מחירון ראשי" - אך עם מחירי יחידה שהוזנו על ידי גורמים שונים כגון קבלנים, מהנדסים, בעלי מקצוע במקצועות השונים בענף הבניה והבניה הנדסית - ואשר נקרא "אתרוג - מחירון הצעות".
"אתרוג - מחירון הצעות" - מהווה מחירון המבוסס למעשה על חוכמת ההמונים ולכן גם לכם כדאי לקחת חלק ולהשתתף בתמחור הסעיפים על מנת להשפיע על מחירי היחידה של הסעיפים השונים במאגר וביחד להפוך את ענף הבניה ליותר תחרותי.
חשוב להבין שהיכולת לפרק עבודה בענף הבניה, לגורמים ולדעת מה מחיר היחידה של כל פעולה המייצגת את הגורמים המרכיבים את כלל העבודה היא המפתח לקבלת אומדן המייצג את העלות הקרובה ביותר של כלל העבודה, אך יחד עם זאת כמעט ואף פעם לא ניתן לחזות מה היא מידת ההשפעה המלאה של כל פעולה על חברתה ולכן בהתאם גם לא ניתן לדעת בדיוק מוחלט מה תהיה העלות הסופית של העבודה או הפרויקט.
אחד מהכלים העיקריים לקבלת הערכה טובה של כלל העבודה תוך כדי הביצוע או לאחר השלמת העבודה או הפרויקט - הוא המחירון.
שימוש במחירון יכול לאפשר לנו לחשב את העלות עבור עבודות שנדרשות או נדרשו אך לא סוכמו מראש או לא נלקחו בחשבון בתהליך התכנון וכן לא בתהליך בניית התקציב.

ולכן על מנת שניתן יהיה לקבל הערכה מדויקת לעלויות ואשר משקפת את העלויות בענף הבניה אנו נידרשים למחירון שניתן למצוא בו מחירי יחידה לכלל הפעולות האפשריות בענף הבניה ושמשקפים את המחירים המקובלים.
יש להדגיש שענף הבניה מתחלק לקטגוריות רבות כגון עבודות שיפוץ , עבודות קבלניות בתחום התשתיות, כגון מערכות תת קרקעיות לצנרת ביוב מים וניקוז וכן בתחומים שונים נוספים כגון תחום המנהור, הגשרים, הכבישים , מסילות הרכבת וכמובן בתחום הבניה אם למבני מגורים ואם למבנים לשימוש תעשייתי וכן הרשימה מאוד ארוכה.

אתרוג מחירון ראשי - אשר מהווה את ספריית הסעיפים של מחירון אתרוג כפי שנכתב לעיל בנוי על פי חולקת המפרט הכללי או כפי שגם נקרא "הספר הכחול"
חלוקה זו בעלת מגוון רב של נושאים מאפשרת מציאת סעיפים בקלות רבה. ובנוסף קיים מספור סעיפים אשר מקובל ומתבסס גם או על הספרור של המפרט הכללי.
להלן קישור לאתר המקור שבו מתפרסם המפרט הכללי
המפרט הכללי

 

bottom of page